W styczniu 2022 r, trzeba było zgłosić zdjęcia do Konkursu na Fotografa ROKU 2022. Te same zdjęcia brały udział w Konkursie Okręgowym (u mnie Okręg Mazowiecki) i w głosowaniu publiczności (czyli członków OM ZPFP).

W konkursie było kilka kategorii, m.in. krajobraz, kompozycja i forma, ptaki, świat w naszych rękach, dzikie miasto. Można było zgłosić max. 6 zdjęć dokażdej kategorii, z lat 2020-2021 (za wyjątkiem dwóch ostatnich tu wymienionych kategorii, gdzie przyjmowane były zdjęcia z różnych lat). 

Ja zgłosiłam do różnych kategorii po kilka zdjęć, ale przede wszystkim do kategorii "ptaki" - wszystkie 6 zdjęć,  a do kategorii "świat w naszych rękach" 5, z dużym opisem do każdego zdjęcia, co ułożyło się w niewielką historię.

418dedc3-2de2-293c-9d10-6440cab52826.jpg

W maju 2022 r. podane zostały rezultaty konkursu na Fotografa Roku 2022 OM ZPFP. Uzyskałam II nagrodę w kategorii "Ptaki" i wyróżnienie w kategorii "Świat w naszych rękach". To bardzo duży sukces dla mnie! A szczególnie sobie cenię nagrodę za ptaki.

II miejsceKategoriaPtaki.jpg 

PTAKI
Indywidualista ryzykant.

Szpaki skorzystały z karmnikowych rarytasów i przysiadły na gałęzi osiedlowego jarząbu. Śnieg, mróz i wiatr – przytulone, ogrzewają się wzajemnie.  Indywidualista zgrywa bohatera i stroi fochy, choć w łapki jest mu strasznie zimno …

 

wyrznienie.jpg

ŚWIAT W NASZYCH RĘKACH

Zniszczyłeś stare – daj wróblowi  nowe mieszkanie!

Wróble należą do gatunków ptaków mieszkających z nami w budynkach. Dosłownie! Np. w stropodachach, pod dachem, w dziurze ściany. Co zagraża tym szarym sąsiadom człowieka, których populacja tak zmalała w ostatnich latach? Remonty i termomodernizacje. Mieszkańcy bloku czekają na remont z niecierpliwością, ale niszczy on całkowicie ptasie mieszkania. Wloty do stropodachów często kratuje się.  Kolizja interesów? Tak. Prawo ochrony środowiska i inne przepisy regulują takie sprawy jednoznacznie. Konieczna jest ludzka empatia i wiedza, żeby zadbać o potrzeby  wróbli i zastosować prawo. O co tu chodzi? W ramach rekompensaty trzeba ptakom dać nowe „mieszkania”. Dobrym rozwiązaniem są skrzynki lęgowe. Dla wróbli, koniecznie powieszone na ścianie budynku, najlepiej w miejscu, w którym wróble „mieszkały”. To kolonijne ptaki, chętnie gniazdują razem. Skrzynka na ścianie zapewnia wróblom minimum warunków dla założenia gniazda i wychowania piskląt. Krzewy, drzewa i roślinność przydomowa – to kolejna konieczność, ale też inny temat.