Ptaki związane z wodą

Łabędź niemy (Cygnus olor) Wspaniały!

Ptaki związane z wodą ...

Wiele jest gatunków ptaków, dla których woda czyli stawy, jeziora, rzeki i strumienie są naturalnym środowiskiem. Gdzie żerują, odpoczywają ale też zakładają gniazda i wychowują swoje potomstwo. Woda i okoliczne zakrzewienia, zadrzewienia oraz roślinność przybrzeżna, to dla tych ptaków cały świat. Tu jest ich raj, ale też tu czyhają niebezpieczeństwa, rozgrywają się sceny romantyczne i dramaty. 

Wiele ptaków, które zaliczyłam do tej grupy, to są jednocześnie ptaki miejskie. Występują na i nad stawami oraz jeziorami w centrach i na obrzeżach miast. Nie wiadomo czasami jak lepiej - zaliczyć je do ptaków miejskich czy do niniejszej grupy. Może to nie jest jednak aż tak istotne?

Obserwacja ptaków w ich wodnym środowisku nie jest łatwa. Najczęściej one są nisko i w ruchu, w zgrupowaniach gatunkowych i międzygatunkowych, przemieszczają się, nurkują, pływają, kąpią się a ja - fotograf - wysoko nad nimi. Trzeba się położyć w błocie, znaleźć odpowiedni poziom, żeby zrobić dobre zdjęcie.  Dotąd jeszcze nigdy nie używałam sztucznych pływadeł ani czatowni nadwodnych. Staram się jednak aby moje zdjęcia były wykonywane profesjonalnie pod każdym względem czyli technicznie, etycznie i estetycznie ... Czy to mi się zawsze udaje? Chyba nie ... Ale ocena należy do Państwa. 

Zapraszam do tej galerii :))

Łyska (Fulica atra) Toaleta.
Gągoły (Bucephala clangula) Gonić go!
Świstun (Anas penelope) Miękko kołysze się na fali i najwidoczniej jest zadowolona.
Mewa srebrzysta (Larus argentatus) Jedna w Łazienkach Królewskich

Łyska (Fulica atra) w kąpieli - zdjęcia ze stycznia 2018 r.

Jedno zdjęcie - starsze. Wtedy była prawdziwa zima ...

 
Mandarynka (Aix galericulata) Odpoczynek nad Kanałem Piaseczyńskim w Warszawie.
Krzyżówka (Anas platyrhynchos) Sołtys-samiec wśród krzyżówek.
Wróble (Passer domesticus) Deszczu ostatnio nie brakuje ...
Krzyżówka (Anas platyrhynchos) W kolorach kończącego się lata ...
Wrona siwa (Corvus cornix) Przyleciała nad Wisłę, zmoczyć kawałek czipsa
Rybitwa rzeczna (Sterna hirundo) Szus w wodę
Kormoran (Phalacrocorax carbo) W towarzystwie śmieszek i innych mew ...
Śmieszki (Chroicocephalus ridibundus) Kamyki na Wiśle. Dobrze się stoi a Wisła płynie ...
Dymówki (Hirundo rustica) Na początku września jeszcze polowały nad Wisłą.
Kormorany (Phalacrocorax carbo) Ryba płynie, kormorany szaleją ...
Kormorany (Phalacrocorax carbo) Duże stado na Wiśle
Kormorany (Phalacrocorax carbo) Polowanie na ryby
Perkoz zausznik (Podiceps nigricollis) Ja - sam!
Mandarynka (Aix galericulata) Dbanie o piórka - to bardzo ważne ...
Łyska (Fulica atra) Tratwa na Kanale Piaseczyńskim z gniazdem łyski. A ona znowu wysiaduje!
Pliszka siwa (Motacilla alba) Przed kąpielą
Łyski (Fulica atra) Podrostki na tratwie
Krzyżówka (Anas platyrhynchos) Kaczątko wypływa z ukrycia w szuwarach.
Śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) W brązowym kapturku

Rodzina perkozów zauszników (jeziorko  na obrzeżach Warszawy; perkozy wybrały to miejsce, znalazły tu dogodne warunki i mają młode - najczęściej dwa lub trzy. Rodzic wozi je na grzbiecie, póki są jeszcze małe i niedostosowane do ciągłego przebywania w wodzie. Drugi rodzic nurkuje i wydobywa pożywienie. 

Żurawie (Grus grus) Ona i on - po przylocie nad rozlewisko
Czajka (Vanellus vanellus) Na żerowisku

Zauszniki

Kokoszka (Gallinula chloropus) Na miejskim jeziorze
Zimorodek (Alcedo atthis) Skarpa nad Narwią. A zimorodek przed swoim domem (norką w skarpie).
Zimorodek (Alcedo atthis) Nadal w napięciu ....

Bataliony z rozlewiska

Mewa siwa (Larus canus) Wypatrzyła i złowiła rybkę!
Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) Z puchem pałki ponad trzcinowiskiem ...
Czajka (Vanellus vanellus) Wiosenne spotkanie na rozlewisku Doliny Słudwi i Przysowy
Nurogęsi (Mergus merganser) Trzy młodziaki na Wiśle.
Łyski (Fulica atra) Stado oddala się w popłochu. Spłoszone przez bielika.
Łabędź niemy (Cygnus olor) Młodociane łabędzie w symultanicznym locie nad stawem.
Szpaki (Sturnus vulgaris) Rozlewisko Słudwi
Mandarynka (Aix galericulata) Samiec mandarynki na stawie w Pruszkowie
Śmieszki (Chroicocephalus ridibundus) 2 + 1 w morzu
Kormoran (Phalacrocorax carbo) Właśnie wylądował na Wiśle ...
Gęsi gęgawy (Anser anser) Dwie, wciąż razem ...
Mewa srebrzysta (Larus argentatus) Lądowisko na mokrej plaży.
Łabędź niemy (Cygnus olor) Młodzieniec nad stawem
Cyranka (Anas querquedula) Najpierw jedną zobaczyłam (samiec), a potem coraz więcej ...
Gęś gęgawa (Anser anser) Drept, drept, drept po wodzie ...
Krzyżówka (Anas platyrhynchos) Toaleta w słońcu, zdjęcie - w kontrze ...
Krzyżówka (Anas platyrhynchos) Co lepszego w zimie, niż drzemka z dziobem we własnych piórkach?
Nurogęś(Mergus merganser) Samiec w szacie godowej ...
Kormoran (Phalacrocorax carbo) Kormoran ma towarzystwo ....
Nurogęsi (Mergus merganser) Nurogęsi w szacie godowej (samce)
Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) Na Wiśle śryż. Wszystko płynie. A gołąb chce się napić wody ...
Wodnik (Rallus aquaticus) Ciekawy ptak, którego rzadko można spotkać w lecie. A zimą nie powinien tu być. A jest!
Wodnik (Rallus aquaticus) Powinien nazywać się "lodnik" ...