Lecą ptaki, lecą ....

Jerzyk (Apus apus) Uchwycony, kiedy leciał nisko i pod wiatr ...

Lecą ptaki, lecą ...

... przelatują, kołują, wiatr je niesie ... Przysiadają na czubkach drzew, na słupach i latarniach, lądują na stercie siana na polu, bujają się na gałązkach, wzlatują w powietrze za owadem, nurkują w głąb wody za rybą. 

Ptaki w locie są widoczne podczas jesiennych i wiosennych migracji. Ciągną żurawie z klangorem, gęsi z gęganiem, kwaczą przelatujące stada kaczek, czasem przemknie cicho sznureczek ptaków lub krótki klucz. Stada szpaków, czajek a także krukowatych tworzą na niebie zadziwiające wzory i zachwycają organizacją tego zespołowego lotu. 

Fascynują mnie ptaki w locie. To wciąż wyzwanie, żeby uchwycić ptaka w dynamicznej pozie, zachowując przy tym ostrość ujęcia. Nie prześwietlić kadru, oddać piękno upierzenia, błysk w oku i zatrzymać moment ruchu ... Czy się to uda? Taki mam cel i takie marzenie ...

Zapraszam do galerii!

Hanka 


Kawki (Corvus monedula) Tańce nad suchą trawą ... tam jest jedzonko ...
Mewa siwa (Larus canus) Jeszcze rok-dwa trzeba poczekać, bo na razie to młodzież ...
Łabędzie nieme (Cygnus olor) Dzieciaki gonią rodziców ...
Żurawie (Grus grus) Parka nad rozlewiskiem Słudwi.
Śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) Młodociana. Różni się bardzo upierzeniem od dorosłej ...

17.01.2018

Gągoły nad Wisłą w Warszawie.

Nurogęś (Mergus merganser) Leci samiec pięknie ubrany w godowe szatki. A samiczki oceniają ...
Gęsi zbożowe (Anser fabalis) Specyficzny klucz gąsek ...
Mewa siwa (Larus canus) W locie patrolowym ...
Gęsi białoczelne (Anser albifrons) Odlatują, pożerować w innym miejscu.
Łabędzie nieme (Cygnus olor) Leci rodzinka 2 dorosłe + 6 młodych
Śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) Przelot wzdłuż Kanału Piaseczyńskiego - lot patrolowy ...
Wróbel (Passer domesticus) W tańcu na linie ...
Myszołów włochaty (Buteo lagopus) Piękny ptak zgrabnie utrzymujący się nad wypatrzonym obiektem na ziemi. Postrach mew ...
Myszołów (Buteo buteo) Leci powoli, od czasu do czasu helikopterując nad ziemią ...
Gęsi różne Klucz gęsi białoczelnych i zbożowych
Jaskółka brzegówka (Riparia riparia) Pojedyncze jaskółki latały jeszcze we wrześniu nad Wisłą ...
Śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) Ona zostaje ...
Kania ruda (Milvus milvus) Pięknie odcina się od błękitu ...
Mewa srebrzysta (Larus argentatus) Wyskok do lotu
Wróbel (Passer domesticus) Kto z nas doleci pierwszy do ścianki?
Myszołów (Buteo buteo) Wiosenny
Śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) Czy moje nogi zwisają, jak ja lecę?
Mewa białogłowa (Larus cachinnans) W locie patrolowym nad Jeziorem Powsinkowskim
Dymówka (Hirundo rustica) Lot nad Wisłą
Rybitwa rzeczna (Sterna hirundo) Przeleciała nad stawem i jeszcze raz, i jeszcze ...
Śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) Lot nad Wisłą (11.01.2017) - po silnych mrozach ...
Szczygieł (Carduelis carduelis) Stadko w locie na badylkami.
Mewa siwa (Larus canus) Bardzo ładnie wygląda w locie, na błękitnym niebie ...
Śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) Szybowiec w mroźny dzień ...
Gawron (Corvus frugilegus) Lot przy ścianie ...
Łabędź niemy (Cygnus olor) Młodociane łabędzie w symultanicznym locie nad stawem.
Dymówka (Hirundo rustica) Ładny ma wzorek na ogonie ...
Krzyżówka (Anas platyrhynchos) A gdzie ci tak spieszno, kaczorze?!!!
Krzyżówki (Anas platyrhynchos) Dwa + jeden ...
Czajka (Vanellus vanellus) Wiosenne spotkanie na rozlewisku Doliny Słudwi i Przysowy
Śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) Lot nad Wisłą.
Bocian biały (Ciconia ciconia) Ten bocian podskakuje nad gniazdem w intensywnych ćwiczeniach skrzydeł.
Czapla biała (Casmerodius albus) Ptak niezwykłej urody, a jak po łacinie brzmi jego nazwa!
Rybołów (Pandion haliaetus) To było spotkanie! Latała cała trójka lub więcej nad stawem w woj. łódzkim ...
Kormoran (Phalacrocorax carbo) Lot patrolowy nad Wisłą w Warszawie
Myszołów (Buteo buteo) Rozpostarł się na błękicie w całej swojej okazałości ...
Śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) Ups, nie mieszczę się ...
Wrona siwa (Corvus cornix) Uwaga, nadlatuję!
Żurawie (Grus grus) A żurawie odlatują ...
Śmieszki (Chroicocephalus ridibundus) Na błękicie ...
Gawron (Corvus frugilegus) Rozpostarty na błękicie
Rybitwa rzeczna (Sterna hirundo) Lot patrolowy nad Jez. Powsinkowskim
Myszołów (Buteo buteo) Przelot jednego z trzech, myszołowów nad stawami Pęcickimi w Pruszkowie.