Członkostwo w ZPFP OM

Z dniem 2 lutego 2020 r. (02 02 2020) zostałam przyjęta
do Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręg Mazowiecki (ZPFP OM).

Trzy miesiace trwało moje terminowanie ... od października 2019 r., kiedy złożyłam deklarację, 2 zdjęcia do legitymacji i 20 zdjęć kandydackich.

W tym czasie trzy razy pokazałam swoje zdjęcia na zebraniach członków ZPFP, raz uzyskałam wyróżnienie w konkursie fotograficznym dot. barw jesieni, przsłałam swoje zdjęcia na baner Okręgu Mazowieckiego i od marca 2020 jedno z nich (kormorany zimą na Wiśle) pokazuje się na sliderze.

W deklaracji członkowskiej trzeba było pokazać:
A. "Dotychczasowe ważniejsze publikacje prac fotograficznych":
1) Fundacja EkoRozwoju – kilkanaście gatunków ptaków zilustrowanych moimi zdjęciami w internetowym katalogu ptaków;
2) ilustracje w publikacji wydanej przez Starostwo Powiatowe w Kościanie pt. „W krainie ptaków Dezyderego Chłapowskiego” (2011) + strona internetowa dot. przyrody + zdjęcia do ścieżki przyrodniczej;
3) zdjęcia ptaków miejskich na ulotkach i plakatach Ptasiego Patrolu Fundacji „Noga w Łapę”, udostępniane do prelekcji, wykładów kolegów i koleżanek ornitologów, do ilustracji w czasopismach PTAKI, Ptaki Polski, Przyroda Polska, a nawet w Przyjaciółce;
4) udostępnione zdjęcia ptaków do realizacji pozawarszawskich ścieżek przyrodniczych;
5) zdjęcia i teksty w Magazynie „Salamandra” (wróbel, szpaki, sierpówki);
6) wywiady ze mną i cudze artykuły ilustrowane moimi zdjęciami ptaków miejskich m.in. w „HaloUrsynów.pl”.

B. Ważniejsze nagrody i wyróżnienia zdobyte w konkursach fotograficznych:
1) konkurs „Gazety Wyborczej – zdjęcie „Śpiewającej kawki” zajęło I miejsce i jeździło przez tydzień w metrze (2010)
2) konkurs „4 pory roku w Łazienkach” – zdjęcie sarenki (wyróżnienie) 2014;
3) konkurs Urzędu Dzielnicy Ursynów „Widokówka z Ursynowa” - II miejsce za „Różowego wróbla” (2015)
4) konkurs ZOO „W karmniku ptaków bez liku” – II miejsce (2017)
5) konkurs „Ursynów w obiektywie mieszkańców” – wyróżnienie za zdjęcie „Słonecznik balkonowy” (2017);
6) konkurs Akademii Dzikiej Ochoty i Zarządu Zieleni m.st. Warszawy „Ich miasto” (I i IV miejsca; 2019).

C. Ważniejsze wystawy (zbiorowe i indywidualne):
1) kilka moich zdjęć na wystawach zbiorowych w Bibliotece Publicznej w Gdańsku w 2012 i 2013/2014;
2) wystawa fotograficzna pokonkursowa portalu FOTOIK (3 zdjęcia; Włocławek 2014)
3) indywidualna wystawa fotograficzna (40 zdjęć) w Galerii Exlibrisu w Warszawie na Ochocie (2016);

D. Inne: swoje zdjęcia wykorzystuję m.in. do ilustracji moich pogadanek dla dzieci w przedszkolach, prezentacji na konferencjach i do prelekcji na zaproszenie np.  organizacji pozarządowych.

Prezentuję zdjęcia na www.birdwatching.pl.
Mam stronę internetową: www.ptakimiasta.pl;
Kilka stron na FB, min. „Ptaki na Stokłosach”, „Kanał Piaseczyński – ostoja ptaków”, „Kochany wróbel”.
Należę do OTOP, STOP, TP „Bocian”.